Klon cebul tulipana z cebulą-opu- szczoną: a – cebula mateczna, b – łuska okrywająca cebuli matecznej, c – cebula przybyszowa, d-cebula opuszczona zowiała. Opóźnienie tego zabiegu powoduje pękanie i opadanie łuski okrywającej i zwiększa możliwość porażenia przez groźną chorobę – fuzariozę. Wykopywanie rozpoczyna się od odmian najwcześniejszych.

Po wykopaniu i wstępnym oczyszczeniu z ziemi i liści cebule suszy się, najlepiej w temperaturze 25-30°C.

Read the rest of this entry »

W pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania temperatura powinna wahać się od 0 do 4°C, a wilgotność powinna wynosić 85-92% wilgotności względnej. Obniżona temperatura nie pozwala na szybkie dojrzewanie owoców, a więc istnieje możliwość dłuższego przechowywania. Wysoka wilgotność zmniejsza znacznie transpirację. Przechowalnia na owoce powinna także być wyposażona w okna lub wietrzniki.

Read the rest of this entry »

Sałata głowiasta i rzymska. W ciągu sierpnia siejemy na rozsadniku lub w inspekcie nasiona wczesnych odmian sałaty głowiastej. Otrzymaną rozsadę sadzi się do inspektu lub do gruntu, gdzie, z chwilą nadejścia chłodów, należy ją osłonić tunelami foliowymi.

Rozsadę sałaty masłowej, kruchej i rzymskiej z siewu lipcowego sadzimy do gruntu. Endywia. Jeżeli rośliny rosną słabo, dokarmiamy je saletrą amonową.

Read the rest of this entry »

Choroby wirusowe i mączniak. Występują czasem na karczochach rosnących na ciężkich i zlewnych glebach unikać uprawy na takich glebach.

Warzywa przyprawowe. Koper. Powtarzamy siew kopru, przeprowadzamy stopniowo zbiór. Majeranek. Z chwilą pojawienia się pąków kwiatowych, tj. na przełomie czerwca i lipca, przeprowadzamy pierwszy zbiór ziela, ścinając rośliny mniej więcej 10 cm nad ziemią. Ziele suszymy w przewiewnym miejscu, rozkładając je cienką warstwą. Rośliny po ścięciu nawozimy pogłównie saletrą amonową. Kminek. W połowie miesiąca możemy siać kminek jako poplon.

Read the rest of this entry »

Kosaćce, ich dzielenie i sadzenie. Od kilkudziesięciu lat ukazuje się corocznie wiele nowych odmian kosaćców. Odmiany wyhodowane w Ameryce przewyższają znacznie swymi wartościami starsze odmiany uzyskane w Europie przez hodowców francuskich, angielskich i niemieckich. Oblicza się, że do tej pory zarejestrowano około 30 000 odmian.

Niektóre odmiany docierają do naszego kraju i można je spotkać w kolekcjach hobbystów. Z biegiem czasu będą się stawać coraz popularniejsze. Odmiany dzieli się na grupy pod względem wysokości i typu zabarwienia (rys. 162). Są więc kosaćce niskie, zakwitające w pierwszej połowie maja, odznaczające się niskim, do 17 cm wzrostem odmiany pośrednie, kwitnące później, w końcu maja i dorastające do 60 cm, i najbardziej znane kosaćce wysokie, charakteryzujące się stosunkowo późnym okresem kwitnienia, przypadającym w pierwszej połowie czerwca, oraz najwyższymi pędami kwiatostanowymi – powyżej 70 cm. Najczęściej obecnie spotyka się odmiany o kwiatach zabarwionych jednolicie, z całkowitym wyrównaniem barwy wszystkich działek okwiatu. Starsze odmiany często miały górne działki okwiatu jaśniejsze niż dolne. Bardzo poszukiwane przez amatorów są odmiany o zasadniczej barwie okwiatu jasnej, białej

Read the rest of this entry »

Do nakrywania skrzyń najczęściej używane Są okna znormalizowane, o wy- miarach 1,5×1,0m.0knatemajązazwy- czaj dwie szczebliny i szkli się je 15 szybkami ze szkła grubości 2-3 mm ułożonymi dachówkowato w trzech rzędach. Zmodyfikowane okna znormalizowane mają tylko jedną szczeblinę i są

Okna inspektowe oszklone dużymi tafiami szkła zapewniają roślinom w inspekcie najlepsze warunki świetlne szklone czterema większymi szybami (rys. 209). Im mniej szyb zachodzi na siebie, tym lepsze są warunki świetlne pod oknem w inspekcie. Ramy okienne powinny być wykonane z suchego, żywicznego drewna sosnowego, nasyconego gorącym pokostem lnianym (ramy najlepiej jest kupić w sklepie z materiałami ogrodniczymi). Do umocowania szyb, co wykonujemy we własnym zakresie, należy użyć dobrego kitu, sporządzonego na pokoście lnianym. Szkła nie należy kłaść bezpośrednio na drewno, lecz na podkład z kitu i szybkę umocować kilkoma gwoździami szklarskimi, a następnie zakitować. Ramy oraz wszystkie kitowania malujemy dwukrotnie białą farbą olejną, która konserwuje drewno i zapobiega odpryskiwaniu kitu.

Read the rest of this entry »

Kategorie